Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress er en tilstand, der opstår, når kravene på en arbejdsplads overstiger en persons evne til at håndtere dem.
Det er en udbredt problemstilling, som har store konsekvenser for både den enkelte medarbejder og organisationen som helhed.

Arbejdsrelateret stress 1

I denne artikel vil vi kigge nærmere på årsagerne til arbejdsrelateret stress, de forskellige symptomer, konsekvenserne og metoderne til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Arbejdsrelateret stress
Arbejdsrelateret stress

Årsager til arbejdsrelateret stress

Der er mange faktorer, der kan føre til arbejdsrelateret stress.
Nogle af de mest almindelige årsager inkluderer:

 • Kravene i jobbet: Hvis en medarbejder føler sig overvældet af mængden af arbejde, eller hvis der er forventninger om at udføre opgaver, som medarbejderen ikke har den fornødne viden eller færdigheder til, kan dette føre til stress.
 • Arbejdsmiljøet: Et dårligt arbejdsmiljø, der inkluderer alt fra støjniveau, temperatur, luftkvalitet og ergonomi, kan også bidrage til arbejdsrelateret stress.
 • Personlige faktorer: Nogle mennesker er mere sårbare over for stress end andre, og faktorer som personlighed, tidligere erfaringer med stress, livsstil og sundhed kan alle spille en rolle.

Symptomer

De symptomer, der kan opstå som følge af arbejdsrelateret stress, kan variere fra person til person.
Nogle af de mest almindelige symptomer inkluderer:

 • Fysiske symptomer: Søvnproblemer, hovedpine, maveproblemer, muskelsmerter og hjertebanken er nogle af de fysiske symptomer, der kan opstå som følge af stress.
 • Psykiske symptomer: Angst, depression, irritabilitet, koncentrationsbesvær og nedsat selvtillid er nogle af de psykiske symptomer, der kan opstå som følge af stress.
 • Adfærdsmæssige symptomer: Misbrug af alkohol eller stoffer, overspisning eller undervægt, social isolation og manglende produktivitet kan alle være adfærdsmæssige symptomer på stress.

Du kan læse om alle stresssymptomer her.

Konsekvenser

Arbejdsrelateret stress kan have alvorlige konsekvenser.
Både den enkelte medarbejder og organisationen som helhed.
Nogle af de konsekvenser, der kan opstå inkluderer:

Konsekvenser
Konsekvenser
 • Individuelle konsekvenser: Øget risiko for mentale og fysiske sygdomme, øget fravær, nedsat produktivitet og nedsat livskvalitet kan alle være konsekvenser.
 • Organisationelle konsekvenser: Det kan også have en negativ effekt på organisationen som helhed. Højt fravær, nedsat produktivitet, høje omkostninger til sundhedspleje og øget personaleomsætning. Alle konsekvenser, som kan påvirke en organisations evne til at nå sine mål.

Forebyggelse

Det er vigtigt at have forebyggende tiltag på plads for at mindske risikoen for arbejdsrelateret stress. Nogle af de mest effektive forebyggende tiltag inkluderer:

 • Forebyggelse på individniveau: Medarbejdere kan lære at håndtere stress ved at tage regelmæssige pauser, prioritere deres opgaver, opretholde en sund livsstil og ved at søge hjælp, når de har brug for det.
 • Forebyggelse på organisatorisk niveau: Organisationer kan også tage en aktiv rolle i at forebygge arbejdsrelateret stress. F.eks. ved at skabe et positivt arbejdsmiljø, give medarbejdere mulighed for indflydelse på deres arbejde. De kan tilbyde træning og støtte samt have retningslinjer for konflikthåndtering på plads.

Håndtering

Hvis en medarbejder allerede oplever arbejdsrelateret stress, er der nogle skridt, som kan tages for at håndtere stressen. Nogle af disse skridt inkluderer:

 • Individuel håndtering: Medarbejdere kan lære at håndtere stress ved at tage regelmæssige pauser, dyrke motion, bruge afspændingsteknikker og ved at søge hjælp fra en professionel, hvis det er nødvendigt.
 • Organisatorisk håndtering: Organisationer kan også hjælpe med at håndtere arbejdsrelateret stress. F.eks. ved at tilbyde fleksible arbejdstider, reducere arbejdsbyrden, give medarbejdere mulighed for at arbejde hjemmefra og ved at tilbyde støtte og vejledning.
Organisatorisk håndtering
Organisatorisk håndtering

Arbejdsrelateret stress er en udbredt problemstilling.
Det er vigtigt at have forebyggende tiltag på plads for at mindske risikoen for stress.
Hvis stress allerede er til stede, er der skridt, som kan tages for at håndtere stressen.
Ved at tage disse skridt kan organisationer skabe et positivt arbejdsmiljø, der fremmer trivsel og produktivitet.

Scroll to Top