Hvad er NLP? Introduktion til Neuro-lingvistisk Programmering

Hvad er NLP?

NLP er en forkortelse af “Neuro-Lingvistisk Programmering”, som beskriver et sæt værktøjer og teknikker til personlig udvikling. Her er en komplet guide til hvad er NLP og det tager udgangspunkt i, hvordan vores hjerner opfatter og bearbejder information, samt hvordan sprog påvirker vores adfærd. NLP kan bruges til at identificere begrænsende tankemønstre og erstatte dem med mere positive tankegang.

Hvad er NLP grundlæggende?

NLP eller Neuro Lingvistisk Programmering er en metode til personlig udvikling, der fokuserer på at ændre begrænsende tankemønstre.

NLP er et psykologisk og pædagogisk værktøj, der giver os mulighed for at finde, bruge og styrke ressourcer, vi har, men måske ikke bruger. De fleste af vores ressourcer og strategier er ubevidste, derfor er det de ubevidste og underbevidste mønstre vi arbejder med i coaching og mentaltræning.
NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i subjektive menneskelige mentale processer.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide den måde, vi tænker og oplever. Hver af os oplever hverdagen forskelligt. Med NLP kan du lære at forstå dig selv og andre bedre. Du lærer at udvide dine sanseorganer og har mulighed for at ændre den måde, du opfatter tingene på. NLP giver dig mulighed for at se situationer fra flere perspektiver og gøre det nemmere at nå dine mål.

Neuro-Lingvistisk Programmering
Neuro-Lingvistisk Programmering

Neuro

Neuro er den måde vores oplevelser bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

 • Visuelt – det, vi ser
 • Auditivt – det, vi hører
 • Kinæstetisk – det, vi føler
 • Olfaktorisk – det, vi lugter
 • Gustatorisk – det, vi smager

Vores oplevelser bliver behandlet via sanserne for at give mening.
De repræsenteres derefter i sindet via billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Lingvistisk

Lingvistik eller sprogvidenskab er det videnskabelige studium af menneskelige sprog, herunder sprogets struktur, funktion, oprindelse, diversitet, udvikling og hvordan det bedst bruges.

Under en NLP Coaching kan du opleve at sproget bliver brugt “forkert” med vilje. Dette er blandt andet for at forstyrre din hjerne i at afslutte sætninger og på den måde drage de samme konklusioner den altid har gjort.

Programmering

Programmering er den måde, vi kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

Kort beskrivelse af NLP

Historien bag NLP går tilbage til 1970’erne, hvor Richard Bandler og John Grinder begyndte at studere succesfulde terapeuter. De blev inspireret af deres evne til at skabe forandring hos klienterne og udviklede NLP som en forkortelse for ‘Neuro-lingvistisk Programmering’. Dette refererer til måden vores hjerner bearbejder information gennem sprog og hvordan vi kan programmere vores sind for positiv forandring.

NLP kan hjælpe med at ændre begrænsende tankesæt og skabe positiv forandring i personlig udvikling, kommunikation, terapi samt behandling af angstlidelser, rygestop eller vægttab.

Neuro-Lingvistisk Programmering
Neuro-Lingvistisk Programmering

NLP har fundet anvendelse indenfor mange områder, herunder personlig udvikling, kommunikation og terapi. Metoden er populær i kurser om lederskab eller salgstræning på grund af dens fokus på kommunikationsteknikker.

Anvendelsen af NLP har vist sig effektivt i behandlingen af angstlidelser såvel som ved rygestop eller vægttab, da det fokuserer på at ændre begrænsende tankesæt. Kort sagt: NLP kan være vejen mod en mere positiv fremtid fyldt med muligheder!

Hvordan virker NLP?

Nogle af nøgleprincipperne i NLP omfatter bevidst opmærksomhed på sprogbrug og kropssprog samt strategier til at ændre negative tanker til positive.

Teknikker indenfor NLP inkluderer ankre, som hjælper med at skabe positive associationer med bestemte handlinger eller situationer samt visualisering, hvor man skaber et mentalt billede af sine ønsker og mål. Succesfuld anvendelse af NLP kan føre til positiv forandring i ens liv såsom øget selvtillid eller reduceret stressniveau.

Hvordan virker NLP?
Hvordan virker NLP?

Eksempelvis kan anvendelsen af ankre hjælpe dig med at slippe af med dårlige vaner eller mønstre ved at erstatte dem med mere positive adfærdsmønstre. Visualisering kan også bruges som et redskab til manifestation – hvis du ser dig selv nå dit mål klart nok i dit eget sind, vil du være bedre rustet til rent faktisk realisere dette mål.

 • Forbedret sprogbrug
 • Bevidsthed om kropssprog
 • Ankre teknikken for positiv association
 • Visualiserings teknikken
 • Øget selvtillid og reduceret stress niveau
 • Erstatning af uhensigtsmæssigt adfærdsmønster

Nu ved du grundlæggende hvad NLP er, hvis du er sulten efter mere viden, så læs med her.

Scroll to Top