Kronisk PTSD også kaldet kompleks PTSD

Hvis symptomerne holder ved længere end tre måneder, kaldes det kronisk PTSD.
Det er dog en anelse misvisende, da kronisk som du kan læse længere nede, henviser til sygdom der ikke går væk ved behandling.

Kronisk PTSD

Det er alt for tidligt at sige at ptsd er kronisk efter 3 måneder, da forløbet for at få det bedre, sagtens kan tage længere tid. Derfor er det også bedre at kalde det kompleks ptsd.

*kilde: mind.org.uk

Hvad betyder kronisk?

Kronisk sygdom er sygdom, der ikke går væk med behandling.
Der kan være tale om mange forskellige sygdomme.
Kronisk sygdom kan være alt fra fx en let astma til en alvorlig kræftsygdom.
Det er sygdomme, som du må leve med, så godt du kan, og der kan være tale om at leve i mange år med kronisk sygdom.

kompleks ptsd
kompleks ptsd

Hvad er kompleks PTSD?

Kompleks posttraumatisk stresslidelse (kompleks PTSD, nogle gange forkortet til c-PTSD eller CPTSD) er en tilstand, hvor du oplever nogle symptomer på PTSD sammen med nogle yderligere symptomer, såsom:

 • svært ved at kontrollere dine følelser
 • føler sig meget vred eller mistroisk over for verden
 • konstante følelser af tomhed eller håbløshed
 • føles som om du er permanent beskadiget eller værdiløs
 • føles som om du er helt anderledes end andre mennesker
 • føler, at ingen kan forstå, hvad der skete med dig
 • undgå venskaber og forhold, eller finde dem meget vanskelige
 • oplever ofte dissociative symptomer såsom depersonalisering eller derealisering
 • fysiske symptomer, såsom hovedpine, svimmelhed, brystsmerter og mavesmerter
 • regelmæssige selvmordstanker.

Andre udtryk for kronisk PTSD

Kompleks PTSD er et ret nyt begreb. Professionelle har i et stykke tid erkendt, at nogle typer traumer kan have yderligere virkninger til PTSD, men har været uenige om, hvorvidt dette er en form for PTSD eller en helt separat tilstand, og hvad det skal kaldes.
For eksempel kan du opleve, at nogle læger eller terapeuter stadig bruger et af følgende udtryk:

 • Vedvarende personlighedsændring efter katastrofal oplevelse (EPCACE)
 • Lidelser af ekstrem stress, der ikke er specificeret på anden måde (DESNOS) – dette udtryk er mere almindeligt i Amerika end Storbritannien.

Kompleks PTSD og emotionelle flashbacks

Hvis du har kompleks PTSD, kan du være særligt tilbøjelig til at opleve, hvad nogle mennesker kalder et ‘følelsesmæssigt flashback’, hvor du har intense følelser, som du oprindeligt følte under traumet, såsom frygt, skam, tristhed eller fortvivlelse.

Du kan reagere på begivenheder i nuet, som om de forårsager disse følelser uden at indse, at du har et flashback.

kronisk ptsd behandling
kronisk ptsd behandling

Hvad kan være årsag til kompleks PTSD?

De typer af traumatiske hændelser, der kan forårsage kompleks PTSD omfatter:

 • misbrug, omsorgssvigt eller forladt barndom
 • igangværende vold i hjemmet eller misbrug
 • gentagne gange er vidne til vold eller misbrug
 • at blive tvunget eller manipuleret til prostitution (handel med sex)
 • tortur, kidnapning eller slaveri
 • at være krigsfange.

Du er mere tilbøjelig til at udvikle kompleks PTSD, hvis:

 • du oplevede traumer i en tidlig alder
 • traumet varede længe
 • flugt eller redning var usandsynlige eller umulige
 • du har oplevet flere traumer
 • du blev skadet af en nær dig.

Inden du diagnostiserer dig selv, på baggrund af google søgninger eller velmente råd fra venner, så kontakt en læge. Du kunne have angst, begyndende stress, eller noget helt tredje.

Kronisk PTSD Behandling

Behandling af kronisk PTSD kan være en udfordring, da tilstanden kan være vedvarende og kompleks. Der er dog en række evidensbaserede behandlingsmetoder, der kan hjælpe med at reducere symptomerne og forbedre livskvaliteten for personer med kronisk PTSD.

Nogle af disse metoder omfatter kognitiv adfærdsterapi, eksponeringsterapi og EMDR.
Det er vigtigt at huske, at der ikke er en enkelt “rigtig” behandling for alle, og at behandlingen bør tilpasses individuelt for hver patient.
Det kan også være nyttigt at kombinere forskellige behandlingsmetoder for at opnå det bedste resultat.

Her er en liste over forskellige behandlingsmuligheder til PTSD:

 1. Kognitiv adfærdsterapi (CBT)
 2. Eksponeringsterapi
 3. EMDR
 4. Farmakoterapi (medicin)
 5. Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)
 6. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 7. Gruppeterapi
 8. Psykoedukation
 9. Kunstterapi
 10. Dyb vejrtrækning og progressiv muskelafslapning (Meditation)

Det er vigtigt at huske, at behandlingsmulighederne kan variere afhængigt af den enkelte persons behov, og at det kan være en god idé at konsultere en psykolog eller en anden sundhedsfaglig ekspert for at finde den bedste behandling.

Fejldiagnose med BPD

Nogle af symptomerne på kompleks PTSD ligner meget dem ved borderline personlighedsforstyrrelse (BPD), og ikke alle fagfolk er opmærksomme på kompleks PTSD.

Som følge heraf får nogle mennesker en diagnose af BPD eller en anden personlighedsforstyrrelse, når kompleks PTSD passer bedre til deres oplevelser. Fagfolk er uenige om, hvornår det er nyttigt at diagnosticere en person med en personlighedsforstyrrelse, eller hvornår en anden diagnose eller beskrivelse er bedre. For at finde ud af mere, se vores side om, hvorfor personlighedsforstyrrelser er kontroversielle?

Hvis du er bekymret for, om du har kronisk ptsd, er det vigtigt at diskutere det med en mental sundhedsprofessionel (Psykolog, psykiater eller læge), så du kan sikre dig, at du får den rigtige behandling til at hjælpe dig.

Scroll to Top