Har du nogensinde afholdt dig selv fra, at deltage i, eller gøre noget fordi du ikke følte du fortjente det eller ville være god til det?
Selvom selvværd og selvtillid begge afspejler, hvordan man har det med sig selv, er der stor forskel på de to.
Du kan sagtens have et lavt selvværd, men have masser af selvtillid og omvendt.

Mentaltræning kan bruges til mange ting, jeg har valgt at fokuserer på, at hjælpe folk der kæmper med lavt selvværd, dårlig selvtillid eller begge dele.
Du er ikke født med hverken lavt selvværd eller manglende selvtillid, det er noget du har tillært dig af samfundet omkring dig.
Det betyder også, at du med den rette vejledning, kan styrke både dit selvværd og din selvtillid.

Symptomer på lavt selvværd

Negativ selvopfattelse – Er hellere selvkritisk en selvrosende.
Svært ved at mærke egne grænser – Får tit gjort noget man ikke havde lyst til.
Tager skylden for ting man ikke burde – siger undskyld selv om man er blevet forurettet.
Kan ikke melde fra ting uden en “god” grund – Lyver hellere end at sige du bare ikke har lyst.
Du giver folk ret selv når du mener de er forkert på den.
Du overholder ikke aftaler, hverken med andre eller dig selv.
Negativ Selvsnak.
Følelse af at være en fiasko.
Intet er godt nok / Perfektionistisk.
Følelse af magtesløshed.
Følelse af skam eller skyld.
Social eller generel angst.
Depression.

Symptomer på lav selvtillid.

Folk med lav selvtillid på et område, undlader helt at prøve.
Manglende selvtillid, kan vise sig som vrede eller frustration.
Måler sig konstant op imod andres præstationer.
“Sceneskræk” bliver syg eller dårlig hver gang de skal noget, hvor andre kan måle og veje dem.

Bedre Selvværd med Mentaltræning!

Med mentaltræning får du styrket dit selvværd og din selvtillid.
Jeg har en process jeg tager dig igennem, hvor du lære, at:

… give slip på, hvordan du synes, du burde være, og omfavn den, du inderst inde er.

… føle dig virkelig fortjent til at have og få flere gode og fantastiske ting i dit liv.

… håndtere kritik og negativitet, på en måde der styrker dig.

… afdække og genvinde din indre kerne af selvværd og selvtillid.

… stoppe med at trække dig selv ned, ved at sammenligne dig selv og dit liv med andres.

… blive mere selvsikker ved at bruge 3 enkle regler for at sige nej (og hvad du skal gøre, hvis nogen bliver påtrængende, selv efter du har sagt nej).

… erstate perfektionisme med sundere og gladere vaner, der vil hjælpe dig til at få mere fra hånden med mindre stress og angst.

… føle inderst inde, at du virkelig stoler på dig selv, at du kan håndtere livet og træffe vigtige beslutninger.

… håndter fejl og fiaskoer på en måde, så du kan blive ved med at have det godt med dig selv og lære af det, der skete.

… opdage dine faktuelle styrker og svagheder og få et mere afbalanceret og nuanceret perspektiv på dig selv og din verden.

… lære at forstå din indre kritiker.

… lære at udvise mere medfølelse, for dig selv og andre.

… overvinde dine egne mest selvkritiske og mest selvværdskadende tankevaner om, hvordan du ser ud, tænker og hvordan du vil leve dit liv.

… finde dine vigtigste drømme og opstille mål og effektive strategier, der vil hjælpe dig med at nå disse drømme og opfylde dit indre potentiale.

… holde kursen, mens du arbejder hen imod det, du ønsker, og ikke sabotere dig selv, når du får det.

Begrebet Selvværd

Igennem begrebet selvværds lange historie, findes der mindst tre anerkendte definitioner på selvværd:

Den oprindelige definition knytter selvværd til succes på livsområder, der anses for vigtige for at få en karriere. 
Den definition er kritiseret for at knytte begrebet til enkeltstående begivenheder eller forhold, som er ustabile, idet fiasko kan indtræde pludseligt.

I 1960’erne definerede Morris Rosenberg selvværd som den enkeltes vurdering af sine personlige egenskaber og værdier.
Det er den hyppigste definition, men den har det problem, at hovmod og andre negative former for selvværd ikke kan skelnes fra de positive.

I 1969 formulerede Nathaniel Branden selvværd som “… oplevelsen af at være kompetent til at håndtere de grundlæggende udfordringer i livet og evnen til at føle sig værdig til at være lykkelig.

I dag ville vi sige, at det kun handler om oplevelse af eget værd som menneske, altså er selvværd er en fornemmelse af værdi, bare fordi man er til.
Man kan ikke gøre noget for, at være mere eller mindre værdifuld, man har altid været værdifuld, siden man blev født.

Med andre ord, du er lige så meget værd som ALLE andre!